28sep

Välbesökt Business Forum i Stockholm om Bälte & väginitiativet

SeptemberSep 28 2018 UTC

"Om du vill bli rik, bygg en väg!" Med detta kinesiska ordspråk öppnade moderatorn Hussein Askary Bälte & vägforumet i Vinterträdgården på Grand Hotell i Stockholm fredagen den 28 september. Öppningstalet hölls av Kinas ambassadör i Sverige Gui Congyou. Hans besked att den första godssändningen från Sverige till Kina längs Sidenvägen hade avgått en vecka tidigare möttes av en stor applåd från den hundrahövdade publiken. Ett tåg med containrar hade den 17 september lämnat den lilla orten Insjön i Dalarna för att via Göteborg ansluta till den reguljära järnvägslinjen från Hamburg till Ganzhou International Port i södra Kina. Leveranstiden för granvirket till en barnmöbeltillverkare i Jiangxiprovinsen halveras.

Forumet hade den engelska titeln "The 2nd B&R Sweden-China Business Forum" och arrangerades av företagarföreningen China-Sweden Business Council (CSBC) tillsammans med den nybildade föreningen Belt & Road Executive Group in Sweden, förkortat BRIX. Varken myndigheter eller medier i Sverige har hittills uppmärksammat Bälte & Väginitiativet, men detta forum gav insikter som behövs för att ändra på detta. Föreningen BRIX framträdde på forumet i offentligheten för första gången. Meningen är att BRIX skall främja en öppen dialog och ökad kännedom om Bälte & väginitiativet och dess betydelse för Sverige.

Det viktigaste med BRI är att det inte endast handlar om förbindelser till Kina, utan är ett initiativ för att främja kommunikationerna globalt, förklarade Stephen Brawer, viceordförande i BRIX. Alla länder i världen är inbjudna att delta i BRI på sina egna villkor. Han pekade på en världskarta där alla kontinenterna i framtiden kopplas samman, och det inkluderar även att länkarna i riktning mot Australien byggs ut. Något som också gick nästan obemärkt förbi i Sverige var det stora Afrikamötet i Peking den 3-4 september, FOCAC, där ledarna för 53 afrikanska länder anslöt sig till BRI. Brawer pekade på att BRI på detta sätt kopplades ihop med Afrikanska unionens egen Agenda 2063 för att bygga ett kontinentalt nät av modern infrastruktur och få slut på fattigdomen på kontinenten.

Bältet & Vägen skall inte ses som endast en "praktisk" fråga om transportsystem för handel. Det underströk Kitty Smyth i det efterföljande föredraget. Smyth, som är en rådgivare i Storbritannien för strategi och PR för kinesisk-europeiska affärsrelationer, pekade på att president Xi Jinping redan när han drog igång BRI år 2013 med sitt tal i Kazakstan, hade en filosofisk dimension som handlade om att främja harmoni. Xi talar alltsedan dess om att BRI skall "främja en ny typ av internationella relationer" och "skapa partnerskap med dialog utan konfrontationer och med vänskap snarare än allianser". Smyth gav Sverige rådet att etablera långsiktiga förbindelser med Kina om BRI genom permanenta kontor precis som Storbritannien har gjort för kontakterna med BRI:s bank AIIB, med det regionala energisamarbetet Northern Powerhouse, med en tvärpolitisk parlamentsgrupp och med regeringens särskilda sändebud till Kina för BRI.

En rad typiska missförstånd som förekommer i svenska affärskretsar om BRI diskuterades av Ali Farmandeh, affärskonsult med inriktning på Kina och ordförande för CSBC. BRI handlar om mycket mer än kinesisk tillverkning av svenska varor, sa han. Nya Sidenvägen är inte heller så långt borta som många i Europas norra hörn tror. Bland de 70 samarbetsländerna i BRI finns också grannländer i Europa som redan bygger sina delar av det världsvida kommunikationsnätverket, projekt som svenska företag kan delta i omedelbart.

Många affärsvanor vänds uppochned för svenska affärsmän när de vill arbeta ihop med Kina. Det kunde Ying Wu berätta mycket om. Hon har studerat vid KTH och är nu VD för SinceUs. På ett mycket kunnigt och humoristiskt sätt gav hon det ena exemplet efter det andra på problem hon stött på när hon hjälpt svenska klienter att nå fram till de 437 miljonerna kunderna på den kinesisk e-handelsmarknaden. Hon berättade om ett fall där hon hjälpt det svenska varumärket Airnum att gå från att vara helt okänt i Kina, till att på bara ett år bli bästsäljande.

Talarna uttryckte att dessa möjligheter för mindre och medelstora företag behöver bli kända, goda exempel för att öka förståelsen i Sverige för hur viktigt BRI är och för de möjligheter det öppnar för innovativa företag i så många länder i världen. De svenska trävarorna har en lång tradition att vara först att finna nya marknader, ända sedan träindustrin byggdes ut i stor skala under andra halvan av 1800-talet som en ren exportindustri. Att ett sågverk i Dalarna blir den första utforskaren av den nya Sidenvägens transportleder genom Eurasien, är en verkligt god nyhet för hela den svenska industri som är nyfiken på den enorma tillväxten som BRI skapar av nya marknader, nya städer och nya industriparker i sina bälten genom kontinenterna.

 

Event expired

Event is in progress

  • Schedule

  • Guests

  • Attendance

  • Forecast

  • Kommentarer

Weather data is currently not available for this location

Weather Report

Today stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Wind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humidity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Forecast

Date

Weather

Temp

stec_replace_date

stec_replace_icon_div

stec_replace_min / stec_replace_max °stec_replace_temp_units

stec_replace_5days

Next 24 Hours

Powered by Forecast.io