Kina i Afrika: Vad är skuldfälla-2.0-narrativet och varför är Zambia slagfältet?

En svensk översättning av Hussein Askarys väldokumenterade artikel om det nya västerländska narrativet om ”skuldfällan” som Kina anklagas för finns nu på Newsvoice.se! Det gamla narrativet om ”skuldfällan” med sina falska argument blev bort blåst tidigare genom internationella experters arbete. Hussein Askarys forskning gjorde ett stort bidrag till att avslöja det. Det nya narrativet är annorlunda och ett nytt försök att blanda korten så att åskådarna blir förvirrade. Men det är lätt att genomskåda narrativet om vi följer spåren till källan som den här artikeln gör.

Originalet på engelska finns på vår engleska sida!