Webinar: Nordens möjligheter i Belt & Road-samarbetet Europa-Kina

 

Se videon av första panelen!

Se videon av andra panelen!

Framträdande officiella och inofficiella representanter för Sverige, Kina, Italien, Portugal och Serbien diskuterade Europas samarbetsmöjligheter kring Belt and Road Initiative (BRI) / den Nya Sidenvägen med svenska och nordiska utvecklingsstrateger, logistikexperter, företagare och politiker i ett unikt webinar den 11 juni. Det mycket aktuella heldagswebinariet presenterade en strategi för ekonomisk återhämtning efter Coronakrisen. Det arrangerades från Stockholm av Belt and Road Institute in Sweden – BRIX under rubriken: ”Kommer Europas fria länder under 2020 att förstå och agera för att förverkliga BRI:s möjligheter?” Stephen Brawer, vice ordförande för BRI initierade och modererade webinariet.

Kina ambassadör Gui Congyou var huvudtalare och berättade hur godstågen mellan Kina och Europa hade utvecklats till en livlina för Europa under Coronakrisen och hur Kina ökat investeringarna i global hälsosäkerhet i BRI-länderna och särskilt i Afrika.

SKF:s VD Alrik Danielsson deltog i webinariet och berättade om sitt företags fasta inriktning att hålla handel och fortsatta investeringar öppna med Kina.

Ambassadör Henrique Silveira Borges från Portugal underströk att multilateralt samarbete utgör en hörnsten i det internationella samarbetet att minska spänningar och fattigdom, vilket var den politik som hans land drev inför det toppmöte mellan Kina och EU som planerades till slutet av juni.

Serbiens ambassadör Dragan Momcilovics sa att hans land, samtidigt som man arbetar med ansökningen om EU-medlemskap, följer upp möjligheter till samarbete med andra länder. Han berättade om hur viktigt Kina varit för Serbien under Coronakrisen och att Kinas industriinvesteringar i Serbien har varit nästan lika stora som i Sverige.

Professor Michele Geraci, ekonom och expert på kinesisk ekonomi, är en f.d. statssekreterare för Italiens ministerium för ekonomisk utveckling, som bidrog med sina erfarenheter från undertecknandet av Italiens samarbetsavtal med Kina om samarbete med BRI. Han betonade att medan det möttes av mycket kritik från politiker, så har handeln och industrin välkomnat detta initiativ.

Borgmästaren för Sör-Varanger Rune Rafaelsen i Kirkenes längst upp i Nordnorge drog in webinariet i de arktiska strategiska utvecklingsmöjligheterna med sitt tal om ”Arktispolitiken: Samarbete med Ryssland och Kina för att utveckla Nordostpassagen”.

VD Wang Tianshu för det nyetablerade svenska dotterbolaget för det gigantiska tunnelbyggarföretaget CRTG Engineering berättade om hur stora CRTG-projekt har knutit samman människor i många länder runt om i världen och om arbetet i Stockholm för att bygga tunnlar för utvidgningen av tunnelbanesystemet till Nacka.

VD Nagashima Yoichi från företaget Plantamed i Eskilstuna rapporterade om hur de hade lyckats att från Sverige lansera sina produkter byggda på kinesisk traditionell medicin i Europa och även tillbaka till Kina.

Hussein Askary styrelsemedlem i BRIX utvecklade de vetenskapliga principerna för ekonomisk utveckling under rubriken ”Den ekonomiska återhämtningen från COVID-19: Lärdomar från Kinas strategi efter finanskrisen 2008”. Askary betonade att trots skillnaderna mellan länderna kulturellt, politiskt och socialt så går det att se, ifall man söker i sitt lands bästa och mest framgångsrika perioder, att både lösningarna och värderingar har varit ganska lika. Han efterlyste en ny mekanism för att finansiera och bygga infrastruktur där alla nationer enas om vissa principer som man gjorde på konferensen i Bretton Woods 1944. (Se powerpoint presentationen: Askary-presentation-20200611)

En livlig frågestund följde fram till lunchrasten. Se första frågestunden här!

I eftermiddagspanelen (Se video) var det ordföranden för BRIX Ulf Sandmark som levererade huvudtalet: “Ett New Deal för Norra Europa” där har drog fram de stora utvecklingsprojekt som kan rusta de nordiska länderna för att klara utmaningen att bidra till den Globala hälsosidenvägen för modern hälsovård i alla länder och att kunna koppla in sig på BRI:s globala infrastrukturkorridorer. Den första av de fyra hörnpunkterna, i motsvarigheten till Roosevelt fyra jätteprojekt för att utveckla de olika hörnen av USA i New Deal, har redan satts igång av den danska regeringen genom beslutet att omedelbart starta tunnelbygget under Fehmern Bält till Tyskland. Han fortsatte sedan med tunneln mellan Helsingfors och Tallinn, tunnlarna i under Öresund och järnvägsplanerna i Sverige med länkarna till Finland och Norge, samt ett magnettågssystem för den ”Nordiska triangeln” mellan Norden huvudstäder.

Ulf Andersson och Daniel Rönnberg från INAB Infrastruktur in Umeå redogjorde för de planerade projekten för utvecklingen av logistiken i norra Sverige.

Generalsekreteraren för Gränskommittén Värmland-Östfold lade fram en norsk plan för att bygga ”Transnordiska höghastighetsjärnvägar – Bergen-St. Petersburg – 5 timmar”. Planen skulle integrera huvudstäderna och de största städerna i Norden till dynamisk stadsregion, med förbindelse till St. Petersburg och vidare till Kina.

Under diskussionen pekade professor Rune Wigblad på fördelarna med magnettågteknologin som nu snabbt börjar byggas ut i Kina. Se andra panelens frågestund här!

Den senegalesiska affärskvinnan Isabelle Hannouche, VD för Teranga Trade i Shanghai, berättade om sina projekt för att föra samman kreativa unga entreprenörer från både Afrika och Kina i olika nätverk för att ta tag i projekt och skapa entreprenörskap. Det var en modell för hur unga kan inspireras av Kina, Afrika precis som av EU, för att anta utmaningarna i byggandet av BRI.

Stephen Brawer, vice ordförande för BRIX, avslutade med ett föredrag om hur det geopolitiskt motiverade motståndet samarbetet för mänsklighetens gemensamma mål kan övervinnas.

I det mycket lyckade seminariet deltog 40 personer i förmiddagspanelen och 30 på eftermiddagen. Hela webinariets innehåll (tal, föredrag och inlägg) finns tillgängliga på BRIX YouTube channel.