Specialwebinar om Kina-Pakistan Ekonomiska Korridorens investeringsmöjligheter

Se alla videor!

Belt and Road Institute in Sweden – BRIX, i samarbete med Pakistans ambassad och Kinesiska folkrepublikens ambassad som gemensamma värdar, höll ett specialwebinar den 28 april 2021 på ämnet Kina-Pakistans Ekonomiska Korridor (China-Pakistan Economic Corridor – CPEC) och dess betydelse för den ekonomiska utvecklingen av Pakistan, för internationella investerare, för den omkringliggande regionen och för världen. Diplomater, representanter för investeringsmyndigheter och näringsliv, tillsammans med experter på ekonomiska och strategiska frågor från Pakistan, Kina, Sverige, Danmark, Norge, Italien och Storbritannien talade på detta detta 5-timmars specialwebinar.  149 deltagare från så många som 10 länder fanns bland åhörarna.

De relativa fördelarna av Pakistans nyskapade basinfrastruktur för det internationella samfundet och för investerare och handel har blivit uppmärksammade i endast begränsad omfattning. Pakistan har både ifråga om mänskliga tillgångar och naturresurser en stor och relativt okänd potential. Nu med den nya infrastrukturplattformen som redan skapats genom CPEC, kan inte bara kinesiska, utan också europeiska och andra internationella investerare överraskas av möjligheterna som Pakistan kan erbjuda.

Talarna redogjorde för hur denna potential gjorts lätt tillgänglig i form av Speciella ekonomiska och industriella zoner (Special Economic and Industrial Zones – SEZ).

Första panelen inriktades på CPEC och Pakistans SEZ. (Se Panel 1)  Talare var: 

H.E Zahoor Ahmed, Ambassadör för Pakistan i Sverige höll Öppningsanförande

H.E GUI Congyou, Ambassadör för Folkrepubliken Kina i Sverige höll Huvudanförande

H.E Ahmed Farooq, Ambassadör för Pakistan i Danmark. (Se!)

Atif R. Bokhari, Styrelseordförande för Board of Investment Pakistan. (Se!)

Omair Khan, Biträdande handelsminister, Pakistans Handelsministerium (Se!)

Samir Sahib, Seniorrådgivare, Speciella Ekonomiska Zoner, Pakistans Investeringsmyndighet (Se!)

Hassan Daud Butt, VD för Khyber-Pakhtunkhwa-provinsens Investeringsmyndighet. (Se!)

Mir Kashif Ishfaq, Ordförande för Faisalabad Industriområdes utvecklings- och förvaltningsbolag. (Se!)

Shariq Vohra, Ordförande Karachis handels- och industrikammare (KCCI). (Se!)

Anders Tofte, Direktör för Sydasienmarknaden, Business Sweden. (Se!)

Ole Henaes, Regional Direktör för Asien och Mellanöstern, Innovation Norway. (Se!)

Lina Gandlöse Hansen, Avdelningschef, Danmarks handelsstyrelse, Utrikesministeriet, Danmark. (Se!)

Mattias Martinsson, Medgrundare till Tundra Fonder (kapitalförvaltning),  Sverige. (Se!)

Jasper Bisballe, Styrelseordförande Tigerian Pakistan (Pvt.) Limited. (Se!)

Moderator: Ghulam Mustafa, Handels- och investeringsråd, Pakistans ambassad i Sverige.

 

Andra panelen var inriktad på Belt and Road Initiative som verktyg för fred och ekonomisk utveckling. Hälsosidenvägen var ett fokus. (Se Panel 2!)

Talare:

Moderator, Stephen Brawer, Viceordförande för Belt and Road Institute in Sweden Inledning

Professor Michele Geraci, Tidigare statssekreterare, Italiens ministerium för ekonomisk utveckling. (Se!)

Henry Tillman, Grundare och ordförande för China Investment Research, Storbritannien: ”Hälsosidenvägens utveckling” (Se!)

Dr. Maria Sultan, Direktör, Sydasiens institut för strategisk stabilitet, Islamabad. “BRI och CPEC: Portar för globala förbindelser och framgångsrika affärer”. (Se!)

Hussein Askary, Styrelsemedlem, Belt and Road Institute in Sweden – BRIX, “Varför Väst bör samarbeta med och inte konkurrera med BRI?”

Diskussion: (Watch!)

Besök BRIX YouTube-kanal!