Podcast: Sverige, Norden och den Nya Sidenvägen

 

Vad händer med Belt and Road Initiative / Nya Sidenvägen?

Se videon?

Ulf Sandmark, ordförande för Belt and Road Institute in Sweden (BRIX) svarar på frågan i detta nya avsnitt av BRIX 2021 podcast serie. Ulf Sandmark diskuterade följande punkterna:

– Utvecklingsprojekten fyller ut kartan över hela världen och har skapat nya ekonomiska realiteter/möjligheter i alla världsdelar.

– Att lyfta världen ur fattigdom med industrialisering.

– Betydelsen av att miljarder människor kommer in relativt välstånd och modernekonomi?

– Sveriges industrialisering och utbyggnad av elkraft och transporter.

–  Varför infrastrukturen måste gå först? – Kinas industrialiseringsmodell går vidare till industrier 4.0 med innovationsstrategin.

– Vad betyder samarbetet mellan Huawei/Ericsson?

– En global mobilisering för vaccineringen mot Covid19 är ett stort steg för att med våra bästa innovationer bygga hälsosidenvägen med modern sjukvård för alla?

– Hur har Norden kommit ut på Sidenvägen?

– Sveriges nordsydliga korridor går till kontinenten och ut på haven till Kina.

– Femarn Bält knyter Hamburgs och de tyska Sidenvägskorridorerna närmare.

– Sidenvägen är genvägen till nya samarbeten. – Nu byggs de östvästliga förbindelserna i Norden.

– Karlshamn och Kaliningrad. Svenska östersjöhamnarna och Baltikum –

– Mittstråket över Kvarken.

– Railgate Sweden: Narvik- Haparanda – Kina.

– TEN-T möts i Haparanda.

– Vilken är Finlands nya roll för Norden? –

Kouvola är vår länk till Sidenvägen via Finland.

– Vilken är betydelsen av öppningen för Nordostpassagen?

– Hur kan Norden nå Nordostpassagen? Korridoren till Arktis genom Finland och Sverige.

– Vilken är betydelsen av tunneln mellan Helsingfors och Tallinn?

– Har Nordiska triangeln en plats på Sidenvägen?

– Vilka möjligheter finns att utveckla Norden järnvägsnät till en ny plattform? – Var finns finansieringen för alla projekten?

Se videon?