Podcast #11: Vad är Hälsosidenvägen och hur växer den fram?

I denna podcast från Belt and Road Institute in Sweden (BRIX) diskuterar vi Hälsosidenvägen med Henry Tillman, grundare och styrelseordförande för China Investment Research i Storbritannien. Tillman och Hussein Askary redogör för ursprunget till Hälsosidenvägen, dess mål och globala framsteg. Även om den officiellt skapades 2017 som en del av Belt and Road Initiative, var det när pandemin utbröt som Hälsosidenvägen kom igång på allvar.

I podcasten diskuterar vi de finansiella såväl som logistiska aspekterna på det hälsovårdssamarbete som inletts mellan Kina och en lång rad andra länder, särskilt ifråga om uppbygget av speciella internationella sjukvårdslogistikcentra (hubar) och vaccinationsdistributionen. En nyckelfråga i diskussionen är det tydliga sambandet enligt olika undersökningar mellan en god infrastruktur och möjligheten att hålla igång en tillräcklig hälsovård.

Henry Tillman tar fram ny sensationell statistik från sin uppmärksammade studie över Kinas nya industrier för vacciner och PPE, som vuxit så snabbt att de knappt finns med i statistiken, och hur de innovativt integrerats i Hälsosidenvägen.

Slutsatsen som dras i denna podcast är att medan Kinas massiva utbyggnad av branscherna för bioteknik och hälsovård gjordes med hjälp av samarbetet med andra nationer, särskilt med Västländerna, är det nödvändigt att nu samla krafterna från alla nationer för att bekämpa pandemin och säkra en gemensam hälsosam framtid.

Se video!

Lyssna på audio!

I BRIX specialwebinar om Kina-Pakistan Ekonomiska Korridor (CPEC) den 28 april 2021 avslöjade Henry Tillman ännu mer helt färsk och sensationell statistik om Kinas meteorliknande tillväxt av sin biotekniska industri under pandemin. Industriutvecklingskorridoren CPEC är en förklaring eftersom det är en vektor för Kinas utbyggnad av sina Life Science industrier till en global Hälsosidenväg. Det är Tillmans senaste föredrag och det finns HÄR!

 

Hussein medverkade också på CPEC-webinaret med en ny genomgång av den avgörande betydelsen för pandemibekämpningen av Hälsosidenvägen

BRIX höll ett första internationellt webinar om Hälsosidenvägen förra året den 29 april 2020 som presenteras här på svenska: https://brixsweden.org/2439/  Eller engelska: https://brixsweden.org/webinar-report-international-cooperation-is-key-to-fighting-covid-19-pandemic/?lang=en

Henry Tillman medverkade i Podcast #1 om Investeringsavtalet mellan EU och Kina. Samtalet inriktades på den nya industrialiseringsfasen för Belt and Road Initiative i korridorerna genom Sydostasien där den färdigställda infrastrukturen gjort det möjligt för utveckling av helt nya industricentra. Tillman visar med sin helt unika statistik av de internationella finansiella flödena att detta nu utnyttjas av inte bara Kinas företag utan av företag från andra länder som Sydkorea, Japan, Australien m.fl. Utvecklingen av denna tidigt utbyggda nya Sidenvägskorridor förebådar hur BRI är kommer att fungera i hela världen, som en inkluderande samverkansform för global utveckling och för att lyfta folk ur fattigdom med industrialisering och innovation. Se den podcasten här