Lyckat Xinjiang webinar samlade experter från Kina och Europa

Belt and Road Institute in Sweden (BRIX) höll ett webinar onsdagen den 14 juli 2021 för att ta upp frågan om den ekonomiska betydelsen av den kinesiska provinsen Xinjiang (Uiguriska autonoma regionen) för både Belt and Road initiativet (BRI) och för det ekonomiska samarbetet med grannländerna. I Kina kallas provinsen “det underbara landet” vilket fick ge namn åt webinaret. Samarrangörer för webinaret var BRIX, Kinas ambassad I Sverige oh Xinjiangprovinsen handelsministerium, som samtidigt höll ett särskilt möte i Urumqi, provinshuvudstaden i Xingjiang.

Kinas ambassadör i Sverige HE Gui Congyou, officiella företrädare för Xinjiang, ambassadörerna från Pakistan och Belarus, tillsammans med sittande och tidigare regeringsrepresentanter, parlamentariker och experter från olika institutioner från Pakistan, Sverige, Norge, Italien, and Holland rapporterade om sina egna erfarenheter från den ekonomiska och sociala utvecklingen i Xinjiang och Kinas västra grannländer.

Vice ordförande för BRIX Stephen Brawer var moderator och betonade i sina välkomstord den strategiska betydelsen av Xinjiang. Som den västligaste provinsen i Kina är provinsen porten mot Väst och trafikknutpunkt för de mesta transporterna mellan Kinas mest produktiva provinser och Centralasien, Sydasien, Västasien och Europa.

Igångsättningen av BRI och den fullt genomförda avvecklingen av fattigdomen har gjort denna region till ett tillväxtområde och källa till stabilitet för hela Centralasien. Den har bliven modell för problemen med terrorism oc extremism kan lösas, vilket gör att erfarenheterna från Xinjiang är högst relevanta för den framtida utvecklingen av Afghanistan efter tillbakadragandet nyligen av de utländska militärstyrkorna, en fråga som skulle tas upp mot slutet av webinaret, sa Brawer.

H.E. Gui Congyou, ambassador för Folkrepubliken Kinas ambassad i Sverige, framhöll I sitt huvudanförande det enorma genombrottet för turistindustrin som ett resultat av att Xinjiang hade löst de långvariga problemen med terrorismen. Kinesiska regeringen hade slagit till hårt mot terroristerna och satt igång utbildningsprogram för personer utsatta för terroristiska eller extremistiska ideologier. Det hade lett till at det inte förekommit några terrordåd på fyra år. Alla etniska folkgrupper där stöder detta, betonade ambassadören och citerade rapporter som visat att något tvångsarbete inte hade kunnat konstateras.

– Hur kan det finnas tvångsarbete i bomullsproduktionen när arbetet är mekaniserat, frågade han.

Den uiguriska befolkningen växer, fortsatte han och frågade:

– Hur är detta folkmord?

Förverkligandet av president Xi:s BRI-vision har lett till förbättringar av infrastrukturen så att Xinjiang nu, sa ambassadör Gui, ”är ryggraden för BRI och har gått in i sin mest stabila och fruktbara tid någonsin i historien”. Han välkomnade alla att besöka Xinjiang och även att studera och arbeta där.

En panel av sju höga representanter från Xinjiang deltog i webinaret. Vice generaldirektören för handelsministeriet för den Uiguriska autonoma regionen Xinjiang, Zhu Yong, höll huvudanförandet om den utbredda provinsen Xinjiang som utgör en sjättedel av Kinas territorium och har en fjärdedel av Kinas gränser mot utlandet. Den är hem för 56 etniska grupp, sa hon, men också för den kinesiska nationen sedan århundraden. Dess tempererade klimat har gjort den till ett gammalt odlingsområde för frukter som päron och vindruvor. Den har en enorm potential för turism. Den är ett världsarv för naturen och har en rikedom av kultur.

Med den ekonomiska utvecklingen har samhällets stabilitet nu kunnat upprätthållas. Under åren 1990 – 2016 härjades den av terroristiska separatister som gjorde tusentals våldsdåd. Lagen upprätthålls genom metoden att ta itu med roten till dessa problem. Människornas liv har förbättrats genom yrkesskolor. Grogrunden för religiös extremism och terrorism har tagits bort. Under fyra år i rad har det inte varit något terrordåd, sa hon. Förbättringen av ekonomin och undanröjningen av fattigdomen gör ett gott liv möjligt i stället för terroristidéerna.

Stora ansträngningar har gjorts för att får bort miljöskadliga ämnen och landskapet har förbättrats med projekt för att bygga vattenreservoarer och konstbevattning, vilket har gjort Xinjiang vackrare. Som ett resultat av detta har turismen ökat dramatiskt till 200 miljoner besök 2019 och planen är nu att nå 300 miljoner.

En rad betydande infrastrukturprojekt har byggts. Det finns nu järnvägar till de flesta delarna av Xinjiang, och 75 procent av alla län har motorvägar. Alla byar har belagda vägar, elförsörjning och bredband. De regionala centralorterna växer snabbt. 2,5 miljoner bostäder har byggts och många fler har reparerats. Folk flyttar in i nya hem, rapporterade Zou Yong, som också visade en video om förbättringarna i Xinjiang.

Pakistans ambassadör till Sverige, H.E. Zahoor Ahmed talade härnäst som representant för en nära partner och granne till Kina, direkt gränsande till Xinjiang. Han underströk den extrema betydelsen av den ekonomiska korridoren China Pakistan Economic Corridor (CPEC), som är ett mönsterprojekt för BRI.  Den ekonomiska korridoren CPEC var ämnet för det senaste webinaret arrangerat av BRIX

Ambassadören för Belarus, H.E. Mr. Dmitry Mironchik, rapporterade att det varje dag är 20 tåg mellan Europa och Kina, som passerar igenom Belarus som ligger längs BRI:s eurasiska korridor. Han berättade hur utvecklingen av industriparken Great Stone utanför Minsk. Den är en ekonomisk specialzon som stöds av Kina för att bli en utvecklingshub längs den nya Sidenvägens ekonomiska bälte. Projektet har nu 71 högteknologiska företag aktiva där. Hittills har 500 miljoner USD investerats där utav planerade 1, 2 miljarder USD. I framtiden väntas 100.000 människor bo där.

CEO Hassan Daud, Investeringsstyrelsen för provinsen Khyber-Pakhtunkhwa talade direkt från Peshawar i Pakistan. Hans provins ligger i Pakistans västra del på gränsen till Afghanistan. Han sa att han, efter att ha besökt Xinjiang många gånger genom åren, är ett vittne om den enorma utvecklingen där.

Hans region är en plats där historien och gästfriheten möts och där det funnits handelsplatser ända sedan den gamla Sidenvägen. Han sa att det är just det som behövs – att sitta ner tillsammans och utforma långsiktiga planer och forskning, sa direktör Daud. ”Vi lever i en utmanande tid av ljus och mörker. Vi behöver utveckla detta partnerskap i BRI med regeringar överallt.”

– För att lyckas med utbyte mellan folken, betonade han, är Hälsosidenvägen central eftersom hälsa är grundläggande för varje människa.” Han avslutade med att kräva ett liknande webinar redan i september.

Professor Michele Geraci, tidigare statssekreterare för Italiens ministerium för ekonomisk utveckling, berättade om sina senaste iakttagelser från sitt besök i Xinjiang i maj i år. Han sa att det är svårt för människor i Väst att förstå vad som händer i Xinjiang på grund av det narrativ som sprids för närvarande. Han sa att folk även misstrodde att han faktiskt var där och han blev tvungen att med videofilmer bevisa det.  Geraci sa:

– Det är lätt att lura folk, mer än att övertyga dem om att de har blivit lurade.

Geraci sa att han inte tror att talet om folkmord är sanning. Mitt bevis, fortsatte han, är att matematiken inte stämmer med 1-3 miljoner i påstådda läger. Om det var fallet skulle du möta mödrar och barn som skulle känna till det. Men det är en alldeles normal situation där, liknande den i andra delar av Kina.

Geraci, som kommer från ett land som härjades svårt av terrorism på 1980-talet, sa att ”folk i Väst är inte medvetna om hur omfattande terroristattackerna tidigare var i Xinjiang och andra delar av Kina. Det berodde på att Kina valde att inte ge publicitet åt dessa attacker och ge inspiration till terroristerna som Väst gjorde.”

Under sitt senaste besök, efter att ha genomfört sina tidigare förarrangerade möten, gav han sig av för sig själv med tåg för att resa omkring helt fritt som i Shanghai. Professor Geraci, som talar mandarinkinesiska flytande, mötte vanligt folk och kunde höra att de problem folk pratade om, inte riktade sig mot någon etnisk eller religiös minoritet.

– Varför skulle man enbart förfölja endast uigurerna av 56 minoriteter? Varför skulle Kina rikta sig mot bara en minoritet, i en provins? Det saknar helt grund, sa han och visade en video från sitt besök där han rörde sig helt för sig själv.

Professor Michele Geraci, som bor och undervisar i Kina, har sin egen videocast serie, där han försöker ge information om Kina från sin utgångspunkt som ekonom.

– Thore Vestby, fd. Stortingsledamot, medgrundare till ICHI Stiftelsen, Norge kunde bekräfta vad professor Geraci sa. Thore Vestby hade varit i Xinjiang år 2019 och sett många av samma platser. ”Det var många vägspärrar, men jag kände mig lika säker som hemma i Norge”, sa han.

Thore Vestby är även styrelsemedlem i Transnational Foundation for Peace & Future Research -TFF i Lund där han tillsammans med Gordon Dumoulin och Jan Öberg, i april 2021, publicerade en rapport av internationell betydelse för att avslöja de västliga narrativen om Xinjiang som grundlösa. Rapporten hade rubriken: “The Xinjiang Genocide Determination As Agenda – A Critical Analysis Of A Report By The Newlines Institute And The Raoul Wallenberg Center”. (Tal om folkmord i Xinjiang som syfte – En kritisk analys av en rapport från Newlinesinstitutet och Raoul Wallenberg Center) Ytterligare en rapport som ska handla om rökridåerna som läggs ut för att dölja vad som händer i Kina, planeras komma ut i september, slutade han.

Huilin Shi, redaktör för en websida specialiserad på järnvägstransporterna Kina-Europa kallad Railfreight.cn in Rotterdam, Holland, talade om “Xinjiang – en logistikhub på Nya sidenvägen”. ”Av alla kinesiska provinser har Xinjiang de längsta gränserna mot utlandet, de flesta grannländerna och de flesta gränsövergångarna för järnväg”, sa hon. ”Genom Xinjiang transporteras 141,84 miljoner ton gods. Järnvägslinjen China-Europe-Express förbinder 29 städer i Kina i regelbunden tågtrafik med 23 länder och 169 städer i Europa.” Hon visade i sina bilder att antalet tågsätt per år hade ökat från bara 17 stycken år 2011 till 12.406 tågsätt 2020. Ett tal som väntas bli överträffat i år eftersom, det redan under första halvan av 2021 skickats så många som 9.155.

Av Kinas nordliga gränsövergångar i öst, mitten och väst, har Xinjiang i väst de två gränsövergångarna Alashankou och Khorgos som tar 66,5 procent av godset. Vid dessa gränsövergångar stalls tågsätten på parallella spar för att omlastas mellan den bredare ryska spårvidden och den smalare europeiska spårvidden som används av Kina. Alashankou med sitt kärvare bergsklimat används huvudsakligen för mineraltransporter och tungt gods, medan Khorgos på slättlandet används för textiler, skor och lättare industrivaror. Staden Khorgos har vuxit från en småstad till ett handelscenter för alla slags europeiska produkter, sa redaktör Huilin.

Nästa talare var redaktör Xuefei Chen Axelsson, som ger ut tidningen Greenpost.se på engelska, kinesiska och svenska i Stockholm. Hon visade en artikel hon skrivit år 2018 om Xinjiang efter ett besök där. Intrycken från 1990-talets fattigdom och oroligheter var borta, berättade hon. Det var mer som hennes hemprovins Dalian i östra Kina.

Under de senaste åren hade hon börjat hitta varor från Xinjiang i affärerna i Stockholm, särskilt päron och vita meloner. Hon förklarade att den traditionella fruktodlingen har pågått sedan de speciella bevattningssystemen byggdes för tusen år sedan, där vatten förs i underjordiska kanaler in i Gobiöknen och gör fruktodling möjlig. Redaktör Xuefei reste år 2019 till staden Turfa där det är mycket hett och torrt. Området är berömt för sin odling av vindruvor, som nu anpassas till europeiska smaker. Staden är också berömd för sin religiösa och etniska samverkan. På Turfanfestivalens Grannskapsträffar sitter olika etniska grupper och äter tillsammans av varandras medhavda specialiteter. Varje grupp visar upp sina danser, idrotter och sånger, vilket gör det till en stor turistattraktion.

Redaktör Xuefei sa att ett känt kinesiskt talesätt är att ”om du vill bli rik, bygg först en väg”. Det är vad Xinjiang har gjorts, sa hon. Järnvägslinjen China-Europe Express har fort med sig mycket handel. Den svenska handelsministern Anna Hallberg har tackat för att den upprätthållit trafiken under pandemin och fört in mycket hjälp från Kina. Tidigare var de fullastade containerna som gick västerut dubbelt så många som de som gick i retur. Nu är tågen fyllda till 70 procent av sin kapacitet från Europa till Kina, rapporterade redaktör Xuefei.

Hussein Askary, styrelsemedlem i Belt and Road Institute in Sweden – BRIX, inriktade sin presentation (vid 2:48:06) på den ekonomiska och strategiska betydelsen av Xinjiang som en brygga till den muslimska världen, vilken har en lång historia, liksom till Centralasiens instängda länder utan kust. Han betonade att eftersom han aldrig varit i Xinjiang och egentligen inte är någon Kinaexpert, så ville han begränsa sig till Centralasiens förbindelser med hjälp av BRI. Det är alldeles för många journalister och organisationsmänniskor i Väst, som aldrig varit i varken Xinjiang eller Kina, men ändå anser dig vara Kinaexperter och skriver alla möjliga slags rapporter om Xinjiang.

Askary redogjorde för de olika samarbetsprojekt och avtal som Kina och de centralasiatiska länderna ingått och arbetar med. Många nationella utvecklingsplaner i dessa länder är nu samordnade med BRI.

Den andra delen av sin presentation inriktade Askary på Afghanistan och de olika förslagen för att skapa fred i Afghanistan genom ekonomisk utveckling och sammankoppling med BRI. Han ställde misslyckandet för Nato och USA att stabilisera landet med enbart militära medel, i kontrast till Kinas metod att använda en kombination av säkerhetsåtgärder och socioekonomiska åtgärder. Han hänvisade till det internationella initiativet för Afghanistan som tagits av ordförande för det internationella Schillerinstitutet Helga Zepp-LaRouche för att uppmana de ledande makterna att i samverkan med Afghanistans grannländer återuppbygga landet.

En livlig diskussion följde med frågor från de europeiska deltagarna riktade främst till befattningshavarna från Xinjiang, som kunde ge en unik inblick i många mer förhållanden och planer för Xinjiang. En fråga gällde provinsens omfattande plantering av skog för att göra ökenområdena gröna. En annan fråga gällde hur man planerade ta itu med de amerikanska sanktionerna mot produkter från Xinjiang.

Hela webinaret varade 3 timmar och 40 minuter.

Se hela spellistan här!