Kina, Sverige och EU visar sitt stöd för WHO

Hussein Askary

Den 29 maj deltog Kinas ambassadör Gui Congyou i ett möte på internet om COVID-19 som hölls av Sveriges utrikesminister Ann Linde och socialminister Lena Hallengren för ambassadörer i Stockholm, enligt den kinesiska ambassadens pressmeddelande.

Linde och Hallengren underrättade ambassadörerna om epidemisituationen i Sverige och de åtgärder Sveriges myndigheter följer i kampen mot pandemin. De diskuterade också Sveriges deltagande i det pågående internationella samarbetet. Utrikesminister Linde betonade enligt pressmeddelandet att det globala agerandet mot pandemin behöver internationellt samarbete och att Sverige stöder Världshälsoorganisationen WHO: s centrala roll i de globala insatserna mot COVID-19 och kommer att stärka internationellt samarbete och internationellt utvecklingssamarbete för att bekämpa pandemin.

Ambassadör Gui uttryckte sin sympati för de människor som drabbats av COVID-19 i Sverige och framförde sina djupa kondoleanser för förlusten av liv. Han tackade för Sveriges stöd och hjälp till Kina i början av virusutbrottet, och visade sitt stöd för den svenska regeringens och folkets insatser. ”Vi hoppas att epidemin i Sverige snart slutar, och den kinesiska sidan är villig att göra vad vi kan för att ge stöd och hjälp,” underströk ambassadör Gui. Han tillade att ”den kinesiska sidan applåderar Sveriges stöd för WHO: s centrala roll i det globala pandemisvaret och är villig att samarbeta med Sverige för att öka stödet till WHO för att stärka det internationella samarbetet mot COVID-19.”

EU uppmanar USA att ompröva beslutet

Sveriges och Kinas tydliga uttalanden om stöd till WHO kommer mot bakgrunden av den amerikanska presidenten Donald Trumps beslut tidigare i maj att dra tillbaka det amerikanska finansiella stödet till WHO. För att senare, den 29 maj, bryta helt med världsorganisationen. USA var den hittills största bidragsgivaren till WHO (med ca 400 miljoner dollar per år) vilket betyder att WHO nu kommer att sakna en betydande andel av resurserna att agera effektivt mot pandemin.

I ett uttalande den 30 maj uppmanade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och utrikeschefen Josep Borrell president Trump att ompröva sitt beslut: ”WHO måste fortsätta ha möjligheten att leda responsen som rör pandemier, nuvarande och framtida”. I uttalandet underströk EU-ledarna att EU kommer att utöka sitt stöd till WHO och varnade:

”Globalt samarbete och solidaritet genom multilaterala ansträngningar är de enda effektiva och livskraftiga vägarna för att vinna denna kamp som världen står inför. Handlingar som försämrar de internationella insatserna, måste undvikas. I detta sammanhang uppmanar vi USA att ompröva sitt beslut.”

EU:s uttalande hänvisade till beslutet av Världshälsokongressen (WHA) den 19 maj som uppmanade till en opartisk undersökning av WHO:s agerande under virusutbrottet och vilka lärdomar som kan dras från WHO:s och flera länders sätt att hantera utbrottet av COVID-19. På samma WHA-möte tillkännagav president Xi Jinping att Kina kommer att utöka sitt finansiella stöd till det internationella samarbetet mot pandemin med 2 miljarder dollar på två år. Han tillkännagav också att om Kina utvecklar ett vaccin mot COVID-19 skulle det delas med alla länder utan hinder och utan kostnad.

Samarbete Sverige Kina

Trots tydliga politiska och diplomatiska oenigheter mellan Sverige och Kina, och trots att mycket kritik riktats i svenska medier mot Kina och Kinas ambassad i Sverige, fortsätter det goda samarbetet mot pandemin. Den 1 april landade det första flygplanet på Arlanda från Kina med en mycket värdefull last; mycket avancerade maskiner och material för diagnos och masstestning av Sars-CoV-2. Tillsammans med maskinerna kom också fem kinesiska ingenjörer. De kom från det kinesiska forskningsinstitutet BGI/MGI i Shenzhen. Deras uppgift var att hjälpa till att installera de avancerade robotarna för massanalys på Karolinska Institutets Center for Transnational Microbiome Research (CMTR) och SciLifeLab. Denna nya kapacitet skulle fördubbla antalet tester som gjorts i Sverige till 5000 tester per dag. Detta var ett mycket viktigt bidrag för att bekämpa COVID-19 och skydda våra människor. Maskinerna betalades genom en specialdonation från Wallenbergstiftelserna. Ett annat lastflygplan som landade från Kina den 7 april med skyddsutrustning, täckte omedelbara skyddsbehov vid sjukhusen i Stockholm och andra regioner. Det är ett känt faktum att majoriteten av skyddsutrustningen i Europa och USA importeras från Kina. Dessutom har Kina skickat mycket medicinsk utrustning, material och experter till mer än 85 länder som stöd i vad som kallas Hälsosidenvägen.

Karolinska Institutet har haft ett långvarigt samarbete med kinesiska medicinska forskningslaboratorier och universitet. Professor Göran Tomson berättade i en presentation till BRIX webinar om Hälsosidenvägen den 29 april om detta samarbete. Tomson gjorde en stark appell för samarbete mellan alla länder emot viruset. Till försvar för vetenskapen avvisade han all politisering av diskussionen om viruset och avvisade därmed att länder ställs mot varandra i kampen mot viruset. Professor Tomson, som är också gästprofessor i kinesiska Shandong Universitet, pekade särskilt på vikten av det existerande samarbetet inom WHO, där han själv är rådgivare i frågor om internationell hälso- och sjukvårdsforskning och gav exempel på viktiga internationella samarbeten där Karolinska institutet är aktivt. Av särskild vikt för främjandet av Hälsosidenvägen är arbetet för FN:s Agenda 2030 knutet till Karolinska institutets rektorsämbete för vilken han är rådgivare. I arbetet mot COVID-19 är det också viktigt med internationella arbetet mot antibiotikaresistens där professor Tomson själv har engagerat sig som medgrundare till det internationella nätverket för detta kallat ReAct Network, liksom till INRUD, som uttyds International Network for Rational Use of Drugs och till det kinesisk-svenska nätverket IMPACT, ett forskningsprojekt som finansieras gemensamt av Sveriges Vetenskapsrådet och China Research Council. (Se Tomsons presentation här ).

Redo att hjälpa med provtagning på Arlanda

I en intervju i Svenska Dagbladet den 30 maj berättade Kinas ambassadör Gui om ett initiativ för att hjälpa svenska företagare att återuppta sina affärsresor till Kina.

SvD:s Birgitta Forsberg skriver där:

”Gui Congyou kommer även med ett erbjudande: att ordna provtagning för COVID-19 på Arlanda så att friska svenska affärsresenärer kan åka till Kina och göra affärer. Så fungerar det numera mellan Kina och Sydkorea.

– För att nå detta mål så snart som möjligt är den kinesiska sidan villig att erbjuda sin hjälp när det gäller testutrustning och testpersonal, säger han.

Vad gäller Sverige strategi i kampen mot Coronapandemin vill ambassadören inte kritisera den utan visar respekt för Sveriges val.

– Vi är medvetna om att det finns vissa länder som kritiserar Sveriges svar, men det håller inte vi med om. Vi anser att varje land har rätt att välja den modell som passar de egna nationella förhållandena, svarar Gui Congyou.”

I intervjun svarade ambassadören också på andra viktiga frågor om handel mellan Sverige och Kina, oro för att Kina skulle utnyttja krisen bland svenska företag till stora inköp och granskningen av kinesiska investeringar i Sverige och EU.

Det internationella samarbetet inklusive med Kina är idag en nyckel till att få kampen mot Coronapandemin att lyckas. Detta betonades av representanter från flera nationer i det av BRIX arrangerade webinariet den 29/4. Sveriges UD gör rätt i att fortsätta stödja WHO och förstärka förtroendet mellan alla länder i denna tid som har satt hela världens beredskap på prov.