EU och Kina ingår stort avtal om företagsinvesteringar

Av Belt and Road Institute in Sweden (BRIX)

EU och Kina ingick det bilaterala handelsavtalet kallat Comprehensive Agreement on Investments (CAI) den 30 december.  Avtalet som man har förhandlat om i sju år, ses som en stor framgång för det tyska ordförandeskapet för EU och för förbundskansler Angela Merkel. Kina gör i avtalet flera eftergifter och öppnar för företagsinvesteringar i sektorer som bilindustri, privat hälsovård, miljö, tjänster och finans. Även om alla detaljer ännu inte är kända, har det rapporterats från källor inom EU att bland annat skall europeiska företag kunna investera i Kina utan att vara tvungna att ingå i partnerskap med andra kinesiska ägare, och utan att obligatoriskt överföra teknologi. Eftersom EU har beslutsrätt över handel men inte över avtal som gäller investeringar, måste avtalet godkännas av alla medlemsländernas parlament och av EU parlamentet, vilket väntas börja ske först till hösten. med målet att avtalet skall vara helt klart inom två år

Avtalet ses också som en politisk framgång för Kinas president Xi Jinping, som lyckades få till stånd ett bilateralt avtal med EU, utan att EU konsulterade eller följde efter USA.

I en kommentar till nyhetsbyrån AGI om handelsavtalet, välkomnar den förre regeringsrepresentanten och Kina-experten Michele Geraci avtalet, men anmärker att avtalet verkar vara skräddarsytt för stora företag snarare än mindre och medelstora SME. Geraci är också nyfiken på vad reaktionen blir från USA, ifall de kommer att protestera som de gjorde när Italien skrev på avsiktsförklaringen att gå med i Belt and Road, nu när EU har skrivit på ett avtal som går längre än det.

Avtalet är snarare en fördel för alla, inklusive USA, eftersom det slår fast nya riktmärken för utlandsinvesteringar i Kina, sa Geraci. ”Även om vi inte känner till alla detaljer, måste man fastslå att den huvudsakliga meriten med detta avtal är att det kommer att hjälpa Kina att införa västliga regler, särskilt när det gäller riktlinjer för marknadstillgång och upphovsrätt.

”Vad gäller USA, måste Washington förstå att avtalet ger understöd för nya avtal med Kina på ett silverfat, eftersom det för Kina närmare till västliga nivåer. Varje avtal som görs mellan EU och Kina, eller USA och Kina, är till nytta för både Europa och Amerika.”

President Xi Jinping mötte förbundskanslern Angela Merkel, Frankrikes president Emmanuel Macron, Ordföranden för det europeiska rådet Charles Michel och EU-kommissionens president Ursula von der Leyen via videolänk den 30 december. Under mötet mellan Xi och de europeiska ledarna tillkännagavs att de båda sidorna hade  blivit klara med handelsförhandlingarna som planerat.

Förhandlingarna för detta avtal började i oktober 2013, en månad efter att president Xi i Kazakstan hade lanserat projektet för att bygga Sidenvägens ekonomiska bälte. Det har tagit åratal av förhandlingar för att nå fram till avtalet. ”Det balanserade, kvalitativa och ömsesidigt gynnsamma avtalet visar Kinas beslutsamhet och självförtroende att genomföra en omfattande öppning av handelspolitiken”, sa Xi på videokonferensen. ”Det kommer att främja världsekonomins återhämtning efter pandemieran, underlätta global handel och ekonomi, förstärka det internationella samfundets tilltro till ekonomisk globalisering och frihandel, och göra viktiga bidrag till byggandet av en öppen världsekonomi.”

President Xi såg år 2020 som ett extraordinärt år för Kina, Europa och världen med utbrottet av COVID-19 och med ”stora förändringar som inte setts på ett århundrade”. Kina och Europa har övervunnit svårigheter och gjort fruktbara framsteg i att stärka de bilaterala  relationerna. Kina och Europa som två stora krafter, två stora marknader och två antika civilisationer, måste ta sina ansvar och vara förebyggande i främjandet av fred och frihet”, sa han.

För bakgrund till denna artikel se:

– BRIX webinarium om EU-Kina relationerna, inkluderande ett tal av Michele Geraci.

– Läs de viktigaste delarna av avtalet här
– Tyska ordförandeskapets kommentar på engelska om avtalet: https://www.eu2020.de/eu2020-en/news/pressemitteilungen/china-investionsabkommen-einigung-eu2020/2431418
– Uttalande på Twitter av Sveriges handelsminister Anna Hallberg @TeamHallberg
30 dec. 2020
Välkomnar överenskommelsen som idag nåtts om ett investeringsavtal mellan EU och Kina. Genombrott för att förbättra EU:s investerares tillgång till den kinesiska marknaden & för jämlika konkurrensvillkor. Viktigt att Kina gått med på åtaganden för miljö, klimat & arbetstagares rättigheter

– Sveriges Radio Ekot hade denna ovanligt positiva rapport om handelsavtalet:
EU och Kina enas om handelsavtal
Publicerat onsdag 30 december 2020 kl 16.56, 2:00 min
Europeiska bolag ska få större tillträde till Kinas marknad efter att parterna idag i princip enats om ett investeringsavtal efter sju års förhandlingar.
Avtalet är dock kontroversiellt då det funnits en växande oro i EU vad gäller mänskliga rättigheter och tvångsarbete i Kina.
”Avtalet är ett väldigt viktigt steg framåt för att kunna ha en konstruktiv och en ömsesidig dialog även om de här områdena”, säger handelsminister Anna Hallberg till Ekot.
Andreas Liljeheden [email protected]
https://sverigesradio.se/artikel/7637545