BRIX medlemmar välkomnade ZhenHua 33 och Guldbron till Stockholm

Se videon från mottgandet!

Den 11 mars fanns en delegation från Belt and Road Institute in Sweden (BRIX) på plats för att välkomna det kinesiska fartyget Zhen Hua 33, som efter en lång dramatisk resa kommit med Guldbron till Slussenbygget i Stockholm. Guldbron är en elegant stålkonstruktion som är 140 m lång, 45 m bred och väger 3700 ton! Den har tillverkats i Kina av CRSBG (China Railway Shanhaiguan Bridge Group) i staden Qinhuangdao i Hebeiprovinsen. CRSBG är ett av världens största brobyggnadsföretag.

ZhenHua 33 som Guldbron fraktades på är ett specialbyggt fartyg med möjlighet till nedsänkning för att göra det möjligt för att sjösätta pontonerna på däck för att de skulle kunna flyta iväg med bron till sin plats. Fartyget ägs av Shanghai Zhenhua Shipping Co. Ltd. Det lämnade Kina i början på januari, innan utbrottet av Coronaviruset (COVID-19). Dess kapten och besättning var tvungna att vänta i Medelhavet på grund av flera stormar på Atlanten, speciellt på Biscayabukten, och behövde ändra sina planer flera gånger.

Guldbron är det avgörande byggelementet för förbindelsen mellan Gamla Stan och Södermalm i den stora ombyggnationen vid Slussen i Stockholm. I uttalanden på svenska, kinesiska och engelska av ordföranden för BRIX Ulf Sandmark och styrelsemedlemmarna Lydia Liu och Hussein Askary betonades att ankomsten av ZhenHua 33 och Guldbron är en stor händelse för den svenska fysiska ekonomin men också att den har en djup symbolisk betydelse, särskilt i denna tid av rädsla och osäkerhet, eftersom denna bro kommer att bli en västlig del av den nya Sidenvägen som Sverige bör ansluta sig till. Den visar nödvändigheten av att bygga broar och inte murar mellan världens nationer, som behöver arbeta tillsammans för att nå mänsklighetens gemensamma mål och ta itu med våra gemensamma utmaningar som den nu akuta Coronapandemin.

BRIX medlemmar sa alla att de fortsätter kampen för att Sverige ska gå med i Bälte och väginitiativet (BRI) och bygga världen tillsammans med de mer än 130 nationerna som redan är med.

Se videon från mottgandet!