Arkiv: Nya Sidenvägen växer och växer!

 

Nya Sidenvägen Växer Och Växer!

Belt and Road Forum toppmötet blev en stor succé

– God morgon! Som det heter i en klassisk kinesisk dikt: ”Vår och höst är underbara årstider då vänner träffas för att bestiga berg och skriva dikter.” Det gläder mig mycket denna vackra vårdag att ha er här för det andra Belt & Road Forum for International Cooperation.

Med dessa ord i sitt inledningstal den 25 april i Peking angav Kinas president Xi Jinping tonen för det tre dagar långa forumet, där 37 stats- och regeringschefer, omkring 600 ministrar från 150 länder, representanter för 90 internationella organisationer och tusentals näringslivsföreträdare deltog.

På forumets avslutande dag ledde Xi ett rundabordssamtal med de 37 närvarande statscheferna samt cheferna för IMF och FN. Xi flankerades under detta rundabordssamtal på den ena sidan av den ryske presidenten Vladimir Putin och på den andra av presidenten i Kazakstan Nursultan Nazarbajev.

Xi inledde med att säga att sammankomsten ägde rum på samma plats som för två år sedan men att stora framsteg har gjorts sedan dess när det gäller att sammanlänka människor och länder med Belt & Road, och att möjligheter till nya impulser för den globala tillväxten nu ligger framför oss. Han liknade sammankomsten vid hur en arkitekt ständigt finslipar den ursprungliga ritningen, för att göra den ännu bättre.

Xi presenterade huvuddelen av sitt anförande under tre punkter. För det första hur Belt & Road Initiative (BRI) kan integreras med målen i FN:s Agenda 2030 angående världens ekonomiska utveckling, och hur arbetet inom ramarna för BRI kan uppfylla ”vedertagna normer” för hög kvalitet – arbetet ska vara ”resultatinriktat”, och samtidigt ”rent” och ”grönt”. För det andra ska man eftersträva en sammanlänkning som är ”allround”, och även omfattar finanssystemen och mänskliga kontakter. För det tredje behövs det ”sammanlänkningsmekanismer” med målet att ”bygga en öppen världsekonomi”. Det betyder att BRI ska sikta på att bygga upp bilaterala och multilaterala institutioner mellan länder och företag.

Efter Xis anförande vidtog de tre rundabordsrundorna, varav en handlade om att ”Öka sammanlänkningen för att hitta nya källor till tillväxt”.

Forumet var en formidabel succé, vilket om inte annat syntes på den stora mängden överenskommelser som träffades om nya projekt och initiativ. I den gemensamma kommunikén från statscheferna listas 35 ekonomiska korridorer och andra projekt som spänner över hela världen, däribland ”Den nya eurasiska landbron” och de sex övriga land- och sjökorridorerna i den nya Sidenvägen, liksom ”EU:s transeuropeiska transportnät”, men också en hel rad ytterligare projekt i Asien, Afrika och Latinamerika (se nedan). Därutöver beslutade statscheferna om 14 ”sektoriella multilaterala samarbetsinitiativ och -plattformar” samt ”andra relevanta satsningar som togs upp av deltagarna”.

Som komplement till detta gav det kinesiska utrikesdepartementet ut ett dokument där man hade sammanställt de konkreta resultaten av det andra Belt & Road Forum, sammanlagt 283 beslutade initiativ eller projekt på områdena handel, kultur, medicin och vetenskap. I inledningen heter det: ”Sedan det första Belt & Road Forum och under det andra har nationella regeringar, lokala myndigheter och företag träffat överenskommelser om en rad samarbeten, viktiga åtgärder och praktiska resultat. Som värdland har Kina sammanställt de mest representativa resultaten, och gjort upp en lista över delresultaten av det andra Belt & Road Forum. Listan upptar 283 konkreta resultat i sex kategorier, närmare bestämt initiativ föreslagna eller lanserade från den kinesiska sidan, bilaterala och multilaterala dokument som undertecknats under eller inför det andra Belt & Road Forum, multilaterala samarbetsmekanismer inom ramarna för Belt & Road Forum, investeringsprojekt och projektlistor, finansieringsprojekt samt projekt som bedrivs av lokala myndigheter och företag.”

Den första kategorin, som omfattar 26 initiativ, handlar till exempel om att man ska hålla ett sommarläger för ungdomar från Belt & Roads partnerländer, att Kina ska sponsra ett forsknings- och utbildningsprogram för det juridiska samarbetet och arrangera ett antikorruptionsseminarium för Belt & Road-länderna. I den sjätte kategorin tar man upp hur lokala myndigheter och företag bedriver projekt som den kinesisk-serbiska vänskapens industripark och den nya Sidenvägens tadzjikiska jordbruks- och industripark.

Även om det hade varit önskvärt med ett större västligt engagemang i Sidenvägsinitiativet, för att snabbare kunna driva på det, så ska ingen i väst tro att man kan stoppa det genom att inte vara med. Det kinesiska utrikesdepartementets talesperson Geng Shuang svarade på en pressträff den 29 april på påståenden i västliga medier om att Belt & Road Forum hade lidit skada av att inte alla västländer deltog på statschefsnivå:

– Sådana tankegångar i vissa medier är typisk västcentrism. Jag ser inte att närvaron av västländernas ledare behöver ha någon koppling till Belt & Road Forums framgång. De behöver inte ha ledarrollen på den internationella arenan i alla sammanhang. Det är inte alls givet.

Bilagan med BRI:s 35 ekonomiska korridorer och projekt

De 37 stats- och regeringscheferna som deltog på det andra Belt & Road Forum i Peking den 25-27 april 2019 avslutade forumet med en gemensam kommuniké, som innehöll följande 35 ekonomiska korridorer och projekt inom ramarna för Belt & Road Initiative (BRI):

 1. Ekonomisk korridor Addis Abeba-Djibouti, inbegripet uppförandet av industriparker längs den ekonomiska korridoren.
 2. Internationell tunnel genom Agua Negra-passet mellan Chile och Argentina.
 3. Ny järnvägslinje Baku-Tblisi-Kars och den ekonomiska frizonen Alyat i Baku.
 4. Ekonomisk korridor Brunei-Guangxi.
 5. Ekonomisk korridor Kina-Centralasien-Västasien.
 6. Expresslinje till lands och till sjöss mellan Kina och Europa.
 7. Ekonomisk korridor mellan Kina och Indokina inbegripet en ekonomisk korridor mellan Laos och Kina.
 8. Internationell motorväg Kina-Kirgisien-Uzbekistan.
 9. Järnvägssamarbete Kina-Laos-Thailand.
 10. Kinesisk-malaysiska industriparken Qinzhou.
 11. Ekonomisk korridor Kina-Mongoliet-Ryssland.
 12. Ekonomisk korridor Kina-Myanmar.
 13. Ekonomisk korridor Kina-Pakistan.
 14. Östra ekonomiska korridoren i Thailand.
 15. Ekonomisk korridor i den större Mekongregionen.
 16. EU:s transeuropeiska transportnät.
 17. Internationella transportkorridoren Europa-Kaukasus-Asien och den internationella transportrutten TransCaspian.
 18. Industriparken ”Great Stone”.
 19. Internationella nord-sydliga transportkorridoren (INSTC).
 20. Sjöfartsförbindelse mellan Viktoriasjön och Medelhavet (VicMed).
 21. Transportkorridor Lamu Port-Sydsudan-Etiopien.
 22. Malaysisk-kinesiska industriparken Kuantan.
 23. Multidimensionellt sammanlänkningsnät Nepal-Kina genom Himalaya, inbegripet en gränskorsande järnvägslinje Nepal-Kina.
 24. Nya eurasiska landbron.
 25. Ny internationell handelskorridor till lands och till sjöss inom ramarna för Kinas och Singapores demonstrationsinitiativ för strategisk sammanlänkning.
 26. Handelsrutten Norra korridoren i Afrika som förbinder hamnen i Mombasa med länderna i den afrikanska Stora sjö-regionen och med den transafrikanska motorvägen.
 27. Nord-sydlig passage mellan Kairo och Kapstaden.
 28. Hamnen i Pireus.
 29. Järnvägsförbindelse mellan Port Sudan och Etiopien.
 30. Regionomfattande ekonomiska korridorer i Indonesien.
 31. Suezkanalens ekonomiska zon.
 32. Transkontinentala godstransporter med användning av den nordliga havsruttens kapacitet.
 33. Transoceanisk kabel för fiberoptik.
 34. Ramverket ”Två korridorer och ett bälte”.
 35. Internationell motorväg Uzbekistan-Tadzjikistan-Kina.