Rapport: Webinar om Hälsosidenvägen och mobiliseringen mot COVID-19

Ett unikt webinar ” Hälsosidenvägen – Nyckeln i den globala mobiliseringen mot Coronapandemin” hölls i Stockholm den 29 april 2020. Det samlade diplomater, hälsoexperter, ekonomer och forskare från 12 länder för att diskutera den roll Hälsosidenvägen och Belt and Road-initiativet (BRI) har i den internationella mobiliseringen mot Coronapandemin och andra sjukdomar. Webinaret arrangerades av Belt and Road Institute in Sweden – BRIX

Talarlista:

– Moderator Hussein Askary, styrelsemedlem BRIX

Panel 1: Varför internationellt samarbete är oundgängligt i mobiliseringen mot Coronapandemin.

– H.E. Gui Congyou, Kinas ambassadör i Sverige.

– H.E. Dragan Momcilovic, Serbiens ambassadör i Sverige
– H. E. Datin Paduka Nur Ashikin Mohd Taib, Malaysias ambassadör i Sverige
– Irfan Ahmad, Stf. beskickningschef, Pakistans ambassad i Sverige
– Professor Wang Gui-Qiang, Chef för avdelning för infektionssjukdomar vid Pekings universitets första sjukhus   (Se video och bilder från hans tal.)

– Dr Göran Tomson, Professor i Internationell hälso- o sjukvårdsforskning, Karolinska Institutet

Diskussion

Panel 2: Betydelsen av Belt and Road för skapandet av ett världshälsosystem

– Helga Zepp-LaRouche, ordförande för internationella Schillerinstitutet, Tyskland

– Thore Vestby, fd. Stortingsledamot, medgrundare till ICHI Stiftelsen, Norge

– Michele De Gasperis, Ordförande OBOR Institutet, Italien.
– Mr. Shakeel Ramay, Chef Asia and China Study Center, Sustainable Development Policy Institute, Pakistan.
– Ms. Isabelle Hannouche, Expert handel Kina-Afrika, Teranga Trade, Shanghai.

– Ulf Sandmark, Ordförande för Belt and Road Institute in Sweden – BRIX.

Webinaret inleddes av moderatorn Hussein Askary, styrelsemedlem i BRIX, med en översikt av Coronapandemins världsomspännande påverkan och betydelsen Hälsosidenvägen har för att skapa en gemensam front mot den. Han redogjorde kort för bakgrunden till Hälsosidenvägen och dess förhållande till Belt and Road Initiative/Nya Sidenvägen där hälsosamarbetet funnits med från starten 2013. Han betonade att utbyggnaden av nödvändig infrastruktur, förutom utbildning och vetenskaplig forskning, är huvudkomponenterna i skapandet av det världshälsosystem som var tanken med Hälsosidenvägen när den i augusti 2017 i Beijing diskuterades på det ”Högnivåmöte inom Belt and Road för hälsosamarbete: Fram mot en Hälsosidenväg”, där 64 länder skrev under ”Hälsosidenvägskommunikén”.

Den förste talaren var Kinas ambassadör i Sverige Gui Congyou. Han tackade ”BRIX för att ha skapat detta forum där vi lägligt kan förenas för ett utbyte om hur COVID-19 kan bekämpas och samarbetet kan förbättras.” Han betonade att ”historiskt sett kan en pandemi uppstå i vilken som helst del av världen, och mänsklighetens historia är en berättelse om bekämpning av olika epidemier och hur de övervunnits. Vi är säkra på att COVID-19 är ytterligare en som kommer att besegras.” Han sa att ”Kinas regering har, trots egna problem, kunnat ge bistånd av sjukvårdsmateriel till mer än 150 länder och internationella organisationer, inklusive Världshälsoorganisationen och Afrikanska unionen.” (Hela talet finns i utskrift på engelska nedan)

Serbiens ambassadör Dragan Momcilovic berättade att pandemin med COVID-19 i huvudsak hade begränsats i hans land därför att Kina hade kommit till undsättning. Inte enbart med ventilatorer och skyddsmateriel utan framför allt med läkare som kom till Serbien och gav råd om hur viruset skulle hanteras. Ambassadör Momcilovic underströk betydelsen av Belt and Road Initiative och Kinas många utvecklingsprojekt för transporter, energi och industri för den ekonomiska återuppbyggnaden av Östeuropa. Han uppmanade EU och USA att förena sig med Kina för att bygga världsekonomin och hjälpa till i bekämpningen av pandemier.

Malaysias ambassadör Datin Paduka Nur Ashikin Mohd Taib betonade betydelsen av internationellt samarbete för att hantera viruset eftersom det är ett globalt fenomen. ”Bilateralt har Malaysia mottagit mycket hjälp från Kina ifråga om utrustning och experter”, sa hon. ”Det är dags för samarbete och definitivt inte för konkurrens.” … “Vi behöver finna vägar att ta oss igenom detta som en global gemenskap”, slutade hon.

Pakistanska ambassadens andreman Irfan Ahmad sa att “COVID-19 visar verkligen att världen är en global by, och, vare sig vi gillar det eller ej, kan enskilda länder inte längre vara isolerade från varandra.” ”Pakistans regering ser på situationen som en utmaning men också som en möjlighet att åtgärda långvariga hälsoproblem i tredje världens länder.” Pakistans premiärminister har efterlyst ett globalt initiativ för skuldlättnad och har i samarbete med FN fått i uppdrag att sammankalla en grupp av länder för att söka en genomgripande lösning på de skuldproblem som uppkommit till följd av situationen kring COVID-19. Hemma i Pakistan ha regeringen dragit igång ett niomånadersprogram för att bygga upp hälsovården och dragit igång det största programmet någonsin för att hjälpa de fattiga och marginaliserade grupperna finansiellt. 1800 tre- och fyr-stjärniga hotell har gjorts om till karantäncenter för patienter med COVID-19. 2000 sjukhussängar har skapats i sovvagnar hos tågbolagen. Det internationella samarbetet med Kina ifråga om Hälsosidenvägen är starkt precis som för den Pakistankinesiska ekonomiska korridoren (CPEC) som är BRI:s största samarbetsprojekt.

Professor Wang Gui-Qiang är en av Kinas absolut främsta exporter på COVID-19 som medlem i Nationella hälsokommissionens expertgrupp för medicinska vård och som medarbetare i sammanställningen och uppdateringarna av den kinesiska protokollen för diagnos och behandling av COVID-19. I sitt tal berättade han om de absolut senaste erfarenheterna i Kina av diagnos och behandling av COVID-19, och tog upp många frågeställningar som ännu inte klargjorts tillräckligt ens bland internationella experter. (Se video och bilder från hans tal.)

Professor Göran Tomson från Karolinska Institutet gjorde en stark appell för samarbete mellan alla länder emot viruset. Till försvar för vetenskapen avvisade han all politisering av diskussionen om viruset och avvisade därmed att länder ställs mot varandra i kampen mot viruset. Professor Tomson pekade särskilt på vikten av det existerande samarbetet inom WHO, där han själv är rådgivare i frågor om internationell hälso- och sjukvårdsforskning och gav exempel på viktiga internationella samarbeten där Karolinska institutet är aktivt. Av särskild vikt för främjandet av Hälsosidenvägen är arbetet för FN:s Agenda 2030 knutet till Karolinska institutets rektorsämbete för vilken han är rådgivare. I arbetet mot COVID-19 är det också viktigt med internationella arbetet mot antibiotikaresistens där professor Tomson själv har engagerat sig som medgrundare till det internationella nätverket för detta ReAct Network  liksom till INRUD, som uttyds International Network for Rational Use of Drugs och till det kinesisk-svenska nätverket IMPACT.

Den andra panelen om “Betydelsen av Belt and Road för skapandet av ett världshälsosystem” hade som huvudtalare Helga Zepp-LaRouche, grundare och ordförande för det internationella Schillerinstitutet. Hon började med att peka på att uppkomsten av nya pandemier hade förutsagts av hennes man Lyndon LaRouche sedan 1970-talet på grund av den ekonomiska politik som inleddes då. Hon presenterade den plan för att vända den ekonomiska politiken och skapa ett nytt paradigm av samarbete mellan nationerna. Hon stödde kraven från FN:s generalsekreterare att omedelbart införa vapenvila i de pågående krigen och också kraven på omedelbart upphävande av de pågående sanktionerna mot många länder, samt uppropen både för skuldavskrivning för fattiga länder så att bekämpningen av Coronaviruset inte hindras och för hjälp att stoppa den växande afrikanska svältkatastrofen som också kraftigt kan förvärra pandemin. Men det som saknas för att genomföra Hälsosidenvägen, sa hon, är en kreditpolitik för nödvändiga investeringar i hälsovård, infrastruktur och produktion, särskilt matproduktion. Förslaget till en fungerande kreditpolitik har sammanfattats i Lyndon LaRouches Fyra lagar som kompletteras av kravet på ett nytt Bretton Woods. Möjligheten att komma till sådana överenskommelser kräver ett toppmöte mellan världens ledande nationer USS, Ryssland, Kina och Indien för att klara av att utmana det gamla finanssystemets maktcentra i Londons City och Wall Street. Hon hänvisade också till Schillerinstitutets konferens som just behandlade nödvändigheten av att skapa ett nytt paradigm som bygger på projektsamarbete för ömsesidig ekonomisk utveckling som görs genom Belt and Road Initiative. Byggandet av ett Världshälsosystem för alla världens länder, särskilt i Afrika, kräver modern infrastruktur, tillade hon.

Thore Vestby, fd stortingsledamot, medgrundare ICHI-stiftelsen, Norge, bidrog med några observationer från grannlandet som valt en annan väg mot Coronapandemin. Han lyfte fram uttalandet av den norske utrikesministern på Norske Atlanterhavskommittéens säkerhetskonferens i februari som i år hade temat ”Den kinesiska utmaningen”, där hon slog fast att ”Kina är en oundgänglig partner”. Statsminister Erna Solberg har tagit ledarskapet i Norges bekämpning av COVID-19 och stödet från Stortinget har varit enhälligt. Till CNN sa hon: “Globala problem måste lösas med Globala lösningar.” Norge stöder och samarbetar nära med WHO och sände ett medicinskt team för att stötta Lombardiet i Italien. Nu är situationen omvänd och nu är det Norge som tar emot mycket hjälp genom Hälsosidenvägen, sa han.

Michele De Gasperis presenterade det italienska OBOR-institutets imponerade verksamhet för att engagera det italienska och kinesiska näringslivet i internationellt samarbete i One Belt One Road (OBOR) som var det tidigare namnet på BRI. Med sju kontor, två i Italien och fem i Kina, samordnar OBOR-institutets ett internationellt nätverk av institut, thinktanks och handelskammare för att utveckla affärsmöjligheterna som öppnas med Belt and Road Initiative.

Experten Shakeel Ramay, chef för Centret för studier av Asien och Kina vid Sustainable Development Policy Institute i Pakistan, visade i sitt föredrag att infrastrukturutveckling är en av nyckelfrågorna när man bygger en verklig Hälsosidenväg. Han lyfte fram betydelsen av att skapa en ekonomisk utvecklingsmodell med flera nivåer baserad på samverkan mellan privata affärsintressen och statliga institutioner, där det slutgiltiga ansvaret för att utvecklingsprocessen skall vara uthållig och hållbar ligger på staten.

Den unga paneldeltagaren och affärskvinnan Isabelle Hannouche från Senegal arbetar från Shanghai som expert på handel mellan Kina och Afrika. Hon har samordnat det kinesiska biståndet för bekämpningen av Coronaviruset i sitt hemland. Bristen på ventilatorer i Senegal och deras höga priser har fått entreprenörer där att börja tillverka enklare ventilatorer som enbart kostar 60 dollar styck, berättade hon.

Sista talare var Ulf Sandmark, ordförande för BRIX, som berättade om det mycket avancerade forskningssamarbetet mellan Kina och Sverige för diagnosticering och testning av coronavirus. Robotar för automatiserad analys vid masstestning har med stöd av Wallenbergstiftelsen fraktats till Sverige i ett specialchartrat SAS-plan och installerats på Karolinska Institutet/SweLifeLab. Han poängterade att detta samarbete med Kina är en exemplarisk modell för användning av innovation för att klara den globala pandemin. Det är endast så det går att hitta de genvägar som gör att man kommer att ha en chans att hinna med att bygga upp det Världshälsosystem som krävs för att möta pandemin. Med innovativa teknologisprång (”leapfrogging”) hoppar man över uppbygget av vården enligt tidigare metoder och går direkt till de nya effektivare teknologier och metoder som behövs. Detta är helt i linje med den kinesiska strategin att använda innovation som kärnan i sin industrialisering och för utvecklingspolitiken i BRI och på så sätt föra samman världen på bas av vetenskap.

De båda panelerna följdes av en livlig diskussion mellan publiken, som bl.a. bestod av ytterligare diplomater från 11 ambassader, och talarna, där en rad frågor rörande Belt and Road och Coronapandemin togs upp.

En video med hela webinaret finns här!

Videor med de olika föredragen kommer upp allteftersom de blir färdiga på BRIX YouTube Channel! 

För mer information om Hälsosidenvägen på svenska resp. engelska, se artikel och uppdateringar på:

Kina bygger Hälsosidenvägen mot coronapandemin
Samma artikel på engelska har även länkarna till notiserna:
“China Unleashes the Health Silk Road against the Corona Pandemic”!

Health Silk Road updates

Ladda ner rapporten ”Kinas Belt & Road Initiative erbjuder stora möjligheter för Sverige och Skandinavien” på svenska eller engelska:

https://brixsweden.org/brix-publicerar-forsta-svenska-belt-and-road-studie/

https://brixsweden.org/brix-produce-new-belt-and-road-report/?lang=en