Skicka hjälp till Kina mot spridningen av Coronaviruset nu!

Ulf Sandmark*
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Socialstyrelsen hävdar att Sverige inte kan skicka någon hjälp till Kina, där det råder stor brist på skyddsmateriel för patienter och personal på sjukhusen som tar hand om dem som smittats av Coronaviruset. Men Sverige kan bättre och har resurser att hjälpa till. Geely i Göteborg har packat 50.000 munskydd av totalt 450.000 st som ska skickas till Kina för att användas mot spridningen av viruset. Kinesiska Riksförbundet i Sverige har samlat in en miljon kr och skickat munskydd till Kina.
Även om vi har brist på skyddsutrustning i våra beredskapslager och det är 2-4 månaders väntetid på leveranser av munskydd nu, så har Sverige genom till exempel sin avancerade skogsindustri möjligheter att hjälpa till ordentligt. Den tillverkar, i olika stadier ända från papper och massa till färdiga produkter, mycket av det som kan behövas av engångsmaterial, servetter, lakan, munskydd och andra hygienartiklar. Materialflöden kan ställas om för att snabbt öka masstillverkning i Kina av färdiga produkter, men även i deras leverantörsländer för t.ex. munskydd Vietnam och Kambodja. Om regeringen efterfrågar det och erbjuder resurser skulle företag, ideella organisationer och andra kunna komma med förslag.
Kinas regering och hälsovårdsmyndigheter gör en enorm insats för att begränsa smittan. De försöker därmed också skydda sina fattiga grannländer från att överlastas av denna virusepidemi, som kan hota hela mänskligheten. Allt som görs för att begränsa spridningen så tidigt som möjligt skyddar även Sverige. I fråga om virus sitter alla i samma båt. Det är därför inte en tid för att rikta kritik mot Kinas hantering av epidemin. Det måste vänta till epidemin besegrats och det är dags för utvärdering. Man säger heller inte upp bekantskapen med ens sin värsta ovän som blivit sjuk. Det är dags att Sverige skickar hjälp till Kina mot spridningen av Coronaviruset nu!

 

*Civilekonom Ulf Sandmark, ordförande i Belt and Road Institute in Sweden – BRIX